Xuhui Shao

MANAGING PARTNER

Jinlin Wang

MANAGING PARTNER

Michael Jin

MANAGING PARTNER

Eric Rosenblum

MANAGING PARTNER

Wenxiang Ma

PARTNER

Richard Liu

PARTNER

Biao He

VENTURE PARTNER

Hong Ge

VENTURE  PARTNER

Andre Oshydary

PARTNER
International Funds Liaison